20-22 Wenlock Road
London - N1 7GU - England
info@qualitascert.co.uk

:الإســـــم الأول
: إســــم العــائـلة
: الـــمــنـــصــــــب
: إســم الشـــركة

: الـــــعـــــــنـــــوان
: الـــمـــنــــطــقــة
: الــــمــديـــــــنـــــة
: الـــمــــقــاطــعة
: رقـــــم الـــبـريــد
: الــــــــــبـــــــلــــــــد
: الـــــهــــــاتـــــــف
: الــــفـــــــاكـــــس
: البـــريد الإلكــــتروني
: الموقع الإلكــتروني
: طــبيعة العمل
: عـــدد المــواقع
: عدد الموظـفين
: عدد المناوبات

: مكان / موقع الأع‰ل التي سيفتش عليه
: التاريخ المتوقع لجاهزية وثائق الجودة لديكم

: نوع المواصفة المطلوبة
ISO 9001-2008
ISO 14001
CE
OHSAAS ISO 18001
HACCP
ISO 9001-2015
PED/TQM
GMP
ISO 17025
OTHERS
: هل تحتاج لزيارة تقييم مسبق؟
نعم
كــلا
: اذكر الخدمات و المنتجات التي سيتم

تسجيلها في الشهادة